BOYA / MÜREKKEP

kaolin

BOYA SANAYİ

Uzun zamandır boyalarda kullanılmakta olan rafine ve kalsine kaolinler boyanın optik, reolojik ve mekanik özelliklerini arttırır, pahalı titan dioksit pigmentinden tasarruf edilmesini sağlar. Kaolin ayrıca boyanın üretim, depolama ve uygulama özelliklerine olumlu etkiler katar. Kaolinin tanecik boyutu dağılımı, boyalarda sıkıştırma yoğunluğunun, aşınma direncinin ve yayılmanın kontrol edilmesine yardımcı olur. Kaolinin vizkozitesi boyanın tiksotropi ve çökme direncine katkıda bulunur. Yassı kaolin parçacıkları boya filmini güçlendirir.

Kaolin, titan dioksit pigmenti ile birebir aynı performansı vermese de TiO2 ye çok yakın tane dağılımı ve optik özellikleri ile önemli miktarlarda tasarruf sağlar. Rafine kaolinler, titan dioksit tasarrufu yanında opaklık, çökme direnci, kirlenme dayanımı, parlaklık kontrolü gibi özellikleri olumlu etkiler. Kalsine kaolinler örtücülük, renk dayanımı ve ovalama direncine etki eder.

Matbaa mürekkebi

Gravür, offset, litografik baskı mürekkeplerinde kullanılan en önemli inorganik pigment kaolindir. Kullanım miktarı az olmasına rağmen önemi fazladır. Mürekkebin dayanımını arttırmak, kattığı tiksotropi ile nokta formasyonunu keskinleştirmek, opaklık ve renk dayanımını arttırmak, beyaz ve renkli pigment tasarrufu için kaolin kullanılmaktadır.

Scroll to Top