KAĞIT

KAĞIT SANAYİ

kaolin

Dünyadaki kaolin tüketiminde miktar ve parasal değer olarak ilk sırayı kağıt sanayi alır. Amerikada tüketimin % 80 i kağıt sanayine olurken Avrupada bu oran kalsit kullanımının yaygınlaşması ile % 40 lara gerilemiştir.

Kağıt sanayinde kullanılan kaolinin yapı itibarı ile % 90-100 saf kaolinit mineralinden oluşması, serbest silis (kuartz) içermemesi, yüksek beyazlık değeri ihtiva etmesi istenir. Yüksek beyazlıkta, düşük aşındırıcılığa sahip yıkanmış kaolinler dolgu olarak kullanılarak kağıdın opaklık, yüzey düzgünlüğü ve mürekkep tutma özelliklerini arttırır. İki mikron altında kalan tanecik boyutu en az % 80 ve parlaklığı % 87 in üstünde olan rafine kaolinler kuşe kağıt kaplamasında kapatıcılığı, parlaklığı ve baskı kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır.

Scroll to Top