KALSİNE KAOLİN

KALSİNE KAOLİN

kalsine kaolin

Alüminyum oksit, silisyum dioksit ve sudan oluşan kaoline ısı uygulanmaya (kalsinasyon) başlandığında öncelikle 200°C yüzeysel higroskopik suyu atar. Isıl işlem devam ettikçe 500-800°C arasında kimyasal formüldeki bağıl suyunu bırakarak minerolojik yapısında değişim olur.

Puzolanik etkinliği olan metakaoline dönüşen kaoline ısıl işlem uygulamaya devam edilir ise 980°C nin ardından mullite dönüşüm başlar.

Bu hali ile sert, beyazlığı yüksek, mekanik mukavemeti fazla, elektriği iletmeyen bir yapıdadır. Boya, kauçuk ve PVC kablo, sera örtüsü, yapıştırıcı gibi ürünlerin yapımında sıkça kullanılır.

Scroll to Top