kaolin madeni

Kırılma indisi : 1.55-1.57
Kalsine halde   : 1.62

Özgül Ağırlık : 2.58
Yarı kalsine      :2.50
Tam kalsine     :2.63

Mohs sertliği : 2
Yarı kalsine      :4-6
Tam kalsine     :6-8

 

Kaolinit minerali

Kaolinit mineralinin
detaylı teknik bilgisi için aşağıdaki siteyi incelemenizi tavsiye ederiz...

> kaolinit minerali

Kaolin nedir?

Kaolin, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir  grup kil mineraline  verilen isimdir. Asıl olarak alkali feldspat ve mikanın değişiminden türemiş en önemli minerali kaolinit olan grup, dikit, nakrit ve halloisid gibi minerallerden oluşur.

İlk olarak Çin'in Kao-Ling, Jianxi bölgesinde keşfedildiği için "China Clay" olarak da anılır. İ.Ö. 1000 yıllarında Çinde porselen yapımında kullanıldığını gösteren örnekler bulunmuştur.

Granit kayaçlar feldspat minerallerini içerir. Sert olan granit kaçaylar, atmosfer etkileri ve yer altındaki lavların sıcaklığının etkisiye, ufalanır ve yumuşar. Bu şekilde uzun süreçler sonucu feldspat mineralleri kaoline dönüşür.Yüksek feldspat içeren granitik veya volkanik kayaçların iklim veya volkanik aktiviteler etkisi ile bozunarak kaolinit mineraline dönüşmesi sonucu kaolin oluşur. Bu oluşuma kaolinleşme denir. Kaolinleşme esnasında granitteki feldspat tamamı ile kaolinite dönüşürken kuarz ve mika bozunmadan kalabilir.

Ana kayaç olan tüfler veya granitler içinde kaolinleşmeyi sağlayan sular, ana kayaç parçacıkları ile birlikte silikat bünyesinde olan SiO2, K+, Na+, Fe2O3, S, CaO, MgO kısmen  orijinal bünyeden uzaklaştırılmakta yada suların tesiri sonucu çeşitli bileşenlere dönüşmektedir.

SiO2, silika, orijinal kayaç bünyesinde belirli kısmı Al2O3 ile birleşerek kaoliniti meydana getirmekte, fazlası ise dışarıya atılmaktadır.

Kaolinleşmeyi sağlayan eriyiklerin dışarıya atılması sırasında silisin belirli bir kısmı cevherleşme yüzeyinde demirli-silisli şapka şeklinde kabuk halinde kalmaktadır. Dışarıya atılamayanlar ise cevherleşme içinde serbest silis taneleri şeklinde veya kaolinleşme içinde opal (silis) bantları şeklinde kalmaktadır. Kaliteyi belirleyen en önemli unsurlardan olan silislerin bünyeden yoğun olarak atılması halinde kaliteli kaolin cevheri meydana gelmektedir. İçinde serbest silis tanesi olarak kalan kaolinler ise, daha kolay ayrıştırılabildiğinden süzülebilir kaolin niteliği kazanmaktadır.

Fe2O3 : Orijinal kayaç bünyesinde yer alan demirin kaolin içinde olmaması istenilen en önemli kriterden biridir. Ancak kimyasal işlem sırasında demirin belirli bir kısmı kaolinleşme sırasında uzaklaştırılamadan kalmaktadır.

Alkaliler ve Al2O3 : K2O + Na2O, Kaolin oluşunda belirtilen feldspatların bozunması sonucu kaolinleşme olmaktadır. Feldspat K2O.Al2O3.6SiO2 (Ortoklas), Na2O.Al2O3.6SiO2 (Albit) ne kadar fazla bozunursa, ortamdan o kadar fazla K2O ve/veya Na2O atılmaktadır. Bunların atılması (ortamdan uzaklaştırılması) ne kadar fazla olursa, kaolinleşmeyi belirleyen Al2O3 oranı o kadar artacaktır.

İdeal Kaolin Bileşimi: Al2O3.2SiO2.2H2O olup kaolinitte;

SiO2 (Silika)                      % 46.54
Al2O3 (Alüminyum Oksit)    % 39.50
H2O (Su)                           % 13.96
Toplam                           % 100.00

Kaolin içindeki Al2O3 haricindeki diğer bileşenlerin yüksek olması demek, Al2O3 oranının idealden (% 39.50'den) az olması demektir. Bu da kalitesinin daha düşük olması demektir.