kaolin nodle

Kaolin tipleri

Kaolin tabiatta doğal olarak oluştuğu için her maden ocağında, hatta aynı maden ocağının her yerinde aynı özelliklerde elde etmek mümkün olmayabilir. Kimi madenlerde kaolin içindeki serbest silis yüksek iken bir diğerinde demir (Fe2SO3), başka bir ocakta sülfür (S) yüksek olabilir. Bunlar kaolinit yapısı içindeki ideal Al2O3 oranının düşmesine sebep olurlar. Bu nedenle kaolin, içindeki safsızlıklardan arındırılarak kullanım amaçlarına yönelik özellikleri sağlamak için bir takım proseslerden geçirilir.

Bu işlemler sonucu kaolinin fiziksel, kimyasal ve minerolojik yapısında istenilen değişiklikler elde edilir, farklı tiplerde işlenmiş kaolinler oluşur.