METAKAOLİN

METAKAOLİN

kaolin

Alüminyum oksit, silisyum dioksit ve sudan oluşan kaoline ısı uygulanmaya (kalsinasyon) başlandığında öncelikle 200°C yüzeysel higroskopik suyu atar. Isıl işlem devam ettikçe 500-800°C arasında kimyasal formüldeki bağıl suyunu bırakarak minerolojik yapısında değişim olur.

Al2O3.2SiO2.2H2O -> Al2O3.2SiO2 + 2H2O + Enerji -> METAKAOLİN

Kaolin esnek plastik özelliğini kaybederek amorf yapıda, puzolanik etkinliği olan metakaoline dönüşür.Bu özelliği ile çok iyi bir beton katkısıdır.

Metakaolin çimento ve beton, precast, yapı kimyasalların, su yalıtım harçları, yapıştırıcılar gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Scroll to Top