kaolin kaolin

Yıkanmış (rafine) kaolin

Kuru öğütme işlemine göre daha fazla özen isteyen ve nispeten daha pahalı bir üretim sürecidir. Ham cevher kaolin, içinde bulunan serbest silis (kuartz), mika, feldspar, demir oksit gibi safsızlıklardan arındırılmak, beyazlık değerlerini yükseltmek ve tane sağılımını istenilen seviyelerde kontrol etmek için sulu sistemde bir dizi işlemden geçirilir.

Öncelikle su ile karıştırılarak çamur ve daha sonra bulamaç haline getirilen kaolinin, sulu elek sistemleri, hidro siklonlar vasıtası ile istenilen tane dağılımına ulaşması sağlanır. Manyetik ve kimyasal beyazlatma işlemleri uygulanır. Filtre presler, santrifüj kurutucular ve fırınlar kullanılarak kullanım yerine göre % 14 ila % 1 arasında rutubet ihtiva edecek şekilde kurutularak paketlenir.

İçindeki serbest silis, mika ve benzeri safsızlıklar atılmış, tane dağılımı istenilen seviyede kontrol altına alınmış ve beyazlık, sarılık gibi optik değerleri iyileştirilmiş rafine kaolin başta kağıt olmak üzere boya, mürekkep, kauçuk, plastik, yapıştırıcı gibi farklı sektörlerde kullanılmaktadır.