kaolin nodle

Kaolin kullanım alanları

Kaolinlerin kullanım alanlarını saptarken kaolinin içindeki kaolinit oranı, safsızlıklar, kaolinleşme biçimi ve işlenme şekli belirleyici olmaktadır. Yurdumuzda bulunan kaolin yataklarının tamamına yakını volkanik primer yataklarda, bünyelerine kaolinleşme esnasında sülfirik asit etki etmiş alünitli kaolinlerden oluşur. Alunitli ve içinde serbest silis, demir oksit gibi safsızlıklar içeren kaolinlerin zenginleştirme işlemi yapılmadan kullanılması zordur. Alunitin kaolin bünyesinden atılması işleminin kolay ve ekonomik yolu henüz bulunmadığından ülkemizdeki kaolinlerin büyük çoğunluğu beyaz çimento ve kısmen seramik sektöründe kullanılabilmektedir.

Kağıt, seramik, boya ve benzeri sektörlerde kullanılabilecek kaolinler genellikle ithal edilmektedir.